دانلود برنامه بحارالاشعار

هرچه می آید به درگاه تو سائل بیشتر

شعر مداحی مناجات امیرالمومنین (ع) - هرچه می آید به درگاه تو سائل بیشتر

(زیارت نجف)

هرچه می آید به درگاه تو سائل بیشتر
می شود با جود و احسانت مقابل بیشتر

زودتر وا می کنی از کار و بار او گره
هر که دارد در بساط خویش مشکل بیشتر

نزد تو آورده ام دل را که می دانم ز لطف
کار داری ای عزیز جان تو با دل بیشتر

راه دل را برگزیدم تا رسم در کوی تو
می رود از این مسیر ای عشق محمل بیشتر

من ز تنهایی تو ای عشق فهمیدم ، هنوز
در صف کفرند حاضر اهل باطل بیشتر

از جنون اهل عصیان کرده ام احساس من
در صف اهل حقیقت هست عاقل بیشتر

دل به دریای ولایت می زنم ، باکی که نیست
پیش این دریای مواج است ساحل بیشتر

در خیابان دَکه ها دُر نجف آورده اند
می برد عبد شما گوهر به منزل بیشتر

آبیاری می کنم با اشک نخل عشق را
می دهد با یادتان این نخل حاصل بیشتر

گرچه گردد قافیه تکرار «یاسر» بی گمان
فکر فردای قیامت هست عاقل بیشتر

**
محمود تاری «یاسر»

59
شعر بعدی