دانلود برنامه بحارالاشعار

عاشقی آمد به درگاه بلندت یا علی

شعر مداحی مناجات امیرالمومنین (ع) - عاشقی آمد به درگاه بلندت یا علی

(زیارت نجف)

عاشقی آمد به درگاه بلندت یا علی
آمده آن کس که باشد مستمندت یا علی

می شناسی سائلان بارگاه خویش را
این منم از سائلان دردمندت یا علی

دام گیسویت مرا آورده در شهر نجف
طایری افتاده اکنون در کمندت یا علی

بند بند حلقه ی عشق تو را دارم به دست
من اسیر عشق تو در بند بندت یا علی

دود اسفندت مرا از خاک تا افلاک برد
ای معطر سینه از دود سپندت یا علی

می چکد از خشت خشت گنبدت باران نور
این من و این جلوه های حق پسندت یا علی

تو تماما" نوری و خورشید هم باشد گواه
کی رسد از شام ظلمانی گزندت یا علی

در حریمت هر که را دیدم به حالی آمده
«یاسر» افتاده هم شد مستمندت یا علی

**
محمود تاری «یاسر»

120