دانلود برنامه بحارالاشعار

غربت نشسته بر سر و روی مدینه

شعر مداحی نوحه امام باقر (ع) - غربت نشسته بر سر و روی مدینه

غربت نشسته بر سر و روی مدینه
امام باقر کشته شد از زهر کینه

واویلتا واویلتا آه و واویلا
........

جانم فدای غربت امام باقر
زائر ندارد تربت امام باقر

واویلتا واویلتا آه و واویلا
........

دلها ز غمهای گل زهرا کباب است
قبر امامم در میان آفتاب است

واویلتا واویلتا آه و واویلا
........

کی می شود بر خاک تو صورت گذارم
آیم بقیع از غربت تو جان سپارم

واویلتا واویلتا آه و واویلا
........

تو پادشاه عالمی و ما گدایت
جان همه دلدادگان تو فدایت

واویلتا واویلتا آه و واویلا
.......

از کودکی رنج و بلا و غصه دیدی
راس شهید کربلا بر نیزه دیدی

واویلتا واویلتا آه و واویلا
......

دیگر غروب قافله یادت نرفته
آن خنده های حرمله یادت نرفته

واویلتا واویلتا آه و واویلا
.....

آه و از آب و اشک و داغ و ناله دیدی
راس پدر در دامن سه ساله دیدی

واویلتا واویلتا آه و واویلا


محمد خرمفر


222
شعر بعدی