دانلود برنامه بحارالاشعار

ای نور دل زهرا یا باقر علم دین

شعر مداحی نوحه امام باقر (ع) - ای نور دل زهرا یا باقر علم دین - شعر به سبک سنتی

ای نور دل زهرا(یا باقر علم دین)۲
ازظلم وستم مولا(گشتی توشهیدازکین)۲
گرچه امامی و عرشی مقامی
کشته ی زهر کینه ی هشامی
یا امام صادق آجرک الله(۲)

همچون پدرت بودی - ازحق خودت محروم
در شهر مدینه تو - گشتی زستم مسموم
داری از زهرا مادرت نشانه
جان داده ای مولاجان غریبانه
یا امام صادق آجرک الله

ای عالم علم دین - توحامی قرآنی
چون جدوپدرمولا - توکشته ی ایمانی
تو شهید راه دین خدایی
مظلوم وکشته ی زهر جفایی
یا امام صادق آجرک الله

ازظلم وستم مولا - توکشته ی بیدادی
با زهرهشام دون - تو از نفس افتادی
جان عالم فدای غربت تو
دشمن دین شکسته حرمت تو
یا امام صادق آجرک الله

ازبسکه غریبی تو - جان همه قربانت
ازسوزغمت مولا - صادق شده گریانت
از غم داغ تو ماه مدینه
می سوزد، می زند بر سر و سینه
یا امام صادق آجرک الله

جان داده ای درغربت - درخاک بقیع رفتی
ازاینهمه مظلومی - بر ختم رسل گفتی
در غریبی باشدتربتت مولا
از قبر تو پیدا غربتت مولا
یا امام صادق آجرک الله

در بین همه عالم - قدرتو رفیع باشد
ای کشته ی راه دین. - قبرت به بقیع باشد
قبر خاکی توحائر ندارد
شب شهادتت زائر ندارد
یا امام صادق آجرک الله

درمحفل ماامشب - بزم غم توبرپاست
ازغربت تو مولا - اشک بصرم دریاست
از این غربت اشک شیعیان جاری است
شب شهادتت مدینه خالی است
یا امام صادق آجرک الله

رضا یعقوبیان


276
شعر بعدی