دانلود برنامه بحارالاشعار

عزیز من وسط شعله از نوا افتاد

شعر مداحی روضه حضرت زهرا (س) - عزیز من وسط شعله از نوا افتاد - اشعار مداحی دهه فاطمیه

عزیز من وسط شعله از نوا افتاد
اگر چه سوخت ولی باز بی صدا افتاد

نرفته ست ز یادم که بین آتش و دود
یکی نگفت که یاس علی چرا افتاد

در آن دقیقه که ثانی لگد به در می زد
به سینه ی گلم از نیش خار جا افتاد

میان خانه نه تنها زدند یارم را
که بیشتر گل من بین کوچه ها افتاد

خدا گواست که دیدم چگونه حامی من
به تازیانه کتک خورد و بی هوا افتاد

به کوچه یار مرا می زدند و هل دادند*
تمام هستی من زیر دست و پا افتاد

*اوَ تُضْرَبُ الزَّهْرآءُ نَهْراً،

محمود اسدی شائق

142
شعر بعدی