دانلود برنامه بحارالاشعار

شمس عالمتاب ما یا حضرت عبدالعظیم

شعر مداحی مدح حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) - شمس عالمتاب ما یا حضرت عبدالعظیم

شمس عالمتاب ما یا حضرت عبدالعظیم«ع»
نور قلب مرتضی یا حضرت عبدالعظیم«ع»

شهر ری را با حضور خود منور کرده ای
بر وجودت مرحبا یا حضرت عبدالعظیم«ع»

میزند طعنه به جنت آن ضریح قدسی و
آن حریم کبریا یا حضرت عبدالعظیم«ع»

سنگ فرش صحنتان چون شهپر بال ملک
میدهد جان را صفا یا حضرت عبدالعظیم

مدح تو گویند دائم قدسیان آسمان
هرزمان و هر کجا یا حضرت عبدالعظیم«ع»

می رباید مرقد و گلدسته‌ها و گنبدت
قلب هر بیننده را یا حضرت عبدالعظیم«ع»

من چه گویم نزدتان وقتی که صد حاتم بود
بر سر خوانت گدا یا حضرت عبدالعظیم«ع»


حضرت موسی و عیسی مفتخر زانکه بُدند
سائل جد شما یا حضرت عبدالعظیم«ع»


تو عظیم ابن العظیمی ای کریم ابن الکریم
مثل جدت مجتبی یاحضرت عبدالعظیم«ع»


ثبت گردد در ثواب زائر قبرشما
یک ثواب کربلا یا حضرت عبدالعظیم«ع»


مبتلای مبتلایم دردمندم ای شها
درد من را کن دوا یا حضرت عبدالعظیم«ع»

پس کرم بنما تفضل کن شوم با دستتان
زایر خون خدا یا حضرت عبدالعظیم«ع»

67
شعر بعدی