دانلود برنامه بحارالاشعار

با دوستان فاطمه لطف عمیم داشت

شعر مداحی مدح حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) - با دوستان فاطمه لطف عمیم داشت

با دوستان فاطمه ، لطف عمیم داشت
با آنكه نام و شهرت « عبدالعظیم » داشت

هر كس كه پاس بندگی آن حریم داشت
با مهر و عشق و عاطفه عهدی قدیم داشت

عطر بهار وحی و صفای نسیم داشت
یعنی كه ره به چشمه فوز عظیم داشت

روحی درآستان ولایت مقیم داشت
دستی پر از كرامت و طبعی كریم داشت

با آنكه جان روشن و قلب سلیم داشت
با اهل بیت رابطه ای مستقیم داشت

چون درك كرده بود ، مقام كلیم داشت
از بوستان فاطمه ، عطر و شمیم داشت

شاعر:
محمدجواد غفورزاده

46
شعر بعدی