فهرست اشعار مداحی مدح حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) را در این صفحه ببینید. این اشعار برای مداحی و سخنرانی استفاده میشود.

اشعار مداحی مدح حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)

حسنی هستی و کرم داری
مدح حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)
ای آفتاب فاطمه در شهر ری مقیم
مدح حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)
صبح صادق که می دمد دل من
مدح حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)
از زایران صبحگاه او نسیم است
مدح حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)
ای به شهر ری مزارت رشک جنات النعیم
مدح حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)
نمی شود پسر مجتبی کریم نباشد
مدح حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)
دست گدا دراز به سوی کریم هست
مدح حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)
امامزاده ری ملک واجب التعظیم
مدح حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)
از بوستان فاطمه عطر و شميم داشت
مدح حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)
المنت و لله که گرفتار تو هستیم
مدح حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)

کلیه حقوق مادی و معنوی طبق قانون تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران برای وبسایت (بحارالاشعار) محفوظ است

هرگونه سوء استفاده از نام بحارالاشعار و محصولات وبسایت شرعا حرام و قانونا مورد پیگرد قرار خواهد گرفت

© 2022-2023 beharalashar.ir All Rights Reserved.

فهرست