دانلود برنامه بحارالاشعار

زندان شده نورانی از ماه جمال تو

شعر مداحی نوحه امام کاظم (ع) - زندان شده نورانی از ماه جمال تو - شعر به سبک سنتی

زندان شده نورانی از ماه جمال تو
‍ دشمن به غل و زنجیر بسته پروبال تو

دلها از داغ تو گردیده مضطر
جانم فدایت یا موسی ابن جعفر

(( یاباب الحوائج موسی ابن جعفر ))

نور بصر زهرا از چه شده زندانی
در بند غل و زنجیر آن جلوه ربانی

با بغض و کینه میزد بی بهانه
دشمن بر پیکر تو تازیانه

(( یاباب الحوائج موسی ابن جعفر ))

این زهر ستم آخر آتش زده بر جانت
زهرا به جنان گرید برحال پریشانت

برلب داری دم آخر نوایی
ای رضا ای رضاجانم کجایی

(( یاباب الحوائج موسی ابن جعفر ))

لب تشنه دم آخر یاد شهدا بودی
باذکر حسین جانم در کرببلا بودی

در تشییع پیکرت شد جسارت
اما نرفته دخترت اسارت

(( یاباب الحوائج موسی ابن جعفر ))

شوری دگر اندازد یاد حرمت در دل
ما را بطلب یکشب مارا تو بدان قابل

ما زنده از فیض نام حسینیم
عاشق و دلداه کاظمینیم

(( یاباب الحوائج موسی ابن جعفر ))

شعر و سبک . رسول‌ میثمی


290
شعر بعدی