دانلود برنامه بحارالاشعار

ای که در ماتمت دل پر از غم شده

شعر مداحی نوحه امام کاظم (ع) - ای که در ماتمت دل پر از غم شده - شعر به سبک سنتی

ای که در ماتمت ، دل پر از غم شده ۲
قامت آسمان ، از غمت خم شده

آه و واویلتا ۲

سال ها عمر تو ، طی به زندان شده ۲
هر چه محنت بود ، بر تو مهمان شده

آه و واویلتا ۲

طعنه ها می زند ، خصم پر کینه اش ۲
یک مدینه غم است ، ساکن سینه اش

آه و واویلتا ۲

در عزایت شده ، پسرت نوحه گر ۲
بر دل دخترت ، رفتنت زد شرر

آه و واویلتا ۲

محمد مبشری


260
شعر بعدی