دانلود برنامه بحارالاشعار
دفترمن

یک بار نه شدی تو گرفتار بارها

شعر مداحی روضه حضرت زهرا (س) - یک بار نه شدی تو گرفتار بارها - اشعار مداحی دهه فاطمیه

یک بار نه ، شدی تو گرفتار بارها
برخورد کرد سینه و مسمار بارها

دشمن مگر نَفَس نَفَست را شنیده بود
بد زد به استخوان تو انگار بارها

ممتد لگد به درب که زد سقطِ غنچه شد
اینگونه بود محنت و آزار بارها

یک بار نالۀ ابتایت بلند شد
گفتی کجاست حیدر کرار بارها

وقتی که استغاثۀ تو بی جواب ماند
پیچید ذکر مهدی اَت اینبار بارها

ماندی به زیر درب و ز روی تو رد شدند
آمد به خانه دشمن قدّار بارها

دیدی که دست حیدر کرار بسته است
دیدند (یا علی) ز تو بسیار بارها

دستت فتاد چون به کمربند مرتضی
بازو نشانه رفت ، ز کفّار بارها

شخصیت پیمبریِ تو به کوچه ها
تحقیر شد مقابل انظار بارها

محمود ژولیده

354
شعر بعدی