دانلود برنامه بحارالاشعار

گفتم که صفا گفت صفای مادر

شعر مداحی مدح ختم و ترحیم - گفتم که صفا گفت صفای مادر

فوت مادر

گفتم که صفا گفت صفای مادر
گفتم که وفا گفت وفای مادر»

هر جا سخن از جود و سخا پیش آمد
گفتم که سخا گفت سخای مادر

شب ها به سر سجده و سجاده عشق
گفتم که دعا گفت دعای مادر

در معرکه محنت و اندوه و بلا
گفتم که بلا گفت برای مادر

یاد آر به «والدین احسانا» را
این است سفارش خدای مادر

الجنة تحت» را بخوان و دریاب
فردوس بود به زیر پای مادر

خواهی تو اگر رضای حق را جانا
پیوسته بکوش در رضای مادر

تا سایه او بر سر ما هست بدان
معلوم نمی شود بهای مادر

از سر چو رود سایه او دریابی
دری نتوان یافت به جای مادر

لالایی او را نبرم از خاطر
در گوش دلم هست صدای مادر

«آیت» بنگر حسن خداوندی را
در آیینه خدا نمای مادر

91
شعر بعدی