دانلود برنامه بحارالاشعار

بر مزارت آمدم تا گریه و زاری کنم

شعر مداحی مدح ختم و ترحیم - بر مزارت آمدم تا گریه و زاری کنم

چهلم فوت پدر

بر مزارت آمدم تا گریه و زاری کنم
آمدم با خون و دل از تو عزاداری کنم

چهلمین روز عزای نغمه خوان کربلاست
خاک قبر تو برایم هم دوا و هم شفاست

گرچه دستانش ازین دنیا و این منزل جداست
بر مزارت آمدم تا خون دل جاری کنم

چهلمین روز نواخان حسین نی نواست
نغمه خوان کربلا و آن حسین سرجداست

گرچه دانم همنشین زاده خیرانساست
بر مزارت آمدم تا عقده دل واکنم

چهلمین روز عزیزم شد دراین ماتم سرا
من به قربان تو و اون نغمه های کربلا

عاقبت دست اجل کرده ترا از ما جدا
بر مزارت آمدم از دل ترا یاری کنم

چهلمین روزت شد برسینه و سر میزنم
از غم هجران تو چون مرغی پرپر میزنم

از فراقت ای پدر بر قبر تو سر میزنم
آمدم با سوز دل از تو هواداری کنم

چهلمت آمد پدر چون شمع سوزان آمدیم
بر مزارت جملگی با دیده گریان آمدیم

123
شعر بعدی