دانلود برنامه بحارالاشعار

گر چه این شهر ز آه تو بهم می ریزد

شعر مداحی روضه حضرت مسلم (ع) - گر چه این شهر ز آه تو بهم می ریزد

گر چه این شهر ز آه تو بهم می ریزد
لیک برگَرد، سپاه تو بهم می ریزد

سر درِ شهر، سرم چون به قناره نگری
بر سرِ نیزه نگاه تو بهم می ریزد

با اباالفضل بگو: ای قمر هاشمیان
سنگِ کوفه، روی ماه تو بهم می ریزد

به علی اکبر رعنا بگو: آهسته بیا
خطِ نیزه، سر راه تو بهم می ریزد

شیرخوارِ تو بر این قوم حریف است فقط
خونِ او خصمِ تباه تو بهم می ریزد

زینبا! جانِ علی کوفه میا، این لشگر
لشگر و پشت و پناه تو بهم می ریزد

به سکینه برسانید؛ فدای قدمت!
وای بر کوفه که جاه تو بهم می ریزد

با رقیه سخن این است: نَیُفت از مرکب
زجر در شامِ سیاه تو بهم می ریزد

گوشوارت چقدَر دیدنی است، اما حیف
زیورِ آینه خواه تو بهم می ریزد

سرِ بابا اگر افتاد، مزن بر سر خود
خیزران هم سرِ شاه تو بهم می ریزد

وای از کنج تنور و سرِ نورانیِ تو
باز هم چهره ی ماه تو بهم می ریزد

خواهرت، چون پیِ اعضای تنت می گردد
هر که آنجاست گواه تو بهم می ریزد

مادرت بیند اگر جسمِ تو عریان، گوید:
که چه بوده ست گناه تو بهم می ریزد

منتقم میرسد و طالبِ خونِ تو شود
میکند یاد ز آه تو بهم می ریزد

محمود ژولیده

261
شعر بعدی