دانلود برنامه بحارالاشعار

گرفته صحن ها را عطر شب بوها و یاس این جا

شعر مداحی مدح امام رضا (ع) - گرفته صحن ها را عطر شب بوها و یاس این جا

گرفته صحن ها را عطر شب بوها و یاس این جا
شده مجذوب در نور و صفا، هوش و حواس این جا

ملائک «ادخلوها به سلام آمنین» گویان
گرفته از بهشتِ وعده ی حق، اقتباس این جا

پناه آورده اند این جا پریشان های دل آشوب
هیاهویی به پا کرده است اشک و التماس این جا

تکسّر در تصاویر دل آئینه ها گوید
که بی مفهوم و بی رنگ است معنای کلاس این جا

به گمنامی خریدار است صاحبخانه، می پوشد
تن اندوه بی پایانِ زائرها لباس این جا

برای ما که گاهی از خدا دوریم او دارد
برای ارتباط و آشتی خطِّ تماس این جا

زلال و دستِ پُر برگشته از این آستان بیرون
هر آن که با غم و اندوه آمد آس و پاس این جا

محمد جواد منوچهری

103
شعر بعدی