دانلود برنامه بحارالاشعار

گرد علي وجود تو اندر طواف شد

شعر مداحی روضه حضرت زهرا (س) - گرد علي وجود تو اندر طواف شد - اشعار مداحی دهه فاطمیه

گرد علي وجود تو اندر طواف شد
راه ميان خانه و مسجد طواف شد

تنها اميد دست خدا بود دست تو
دستت شكست و دست علي در كلاف شد

دست چهل نفر همه در جنگ با علي
دست تو با تماميشان در مصاف شد

از ذوالفقار نام علي كينه داشتند
يكجا حساب كينه شان با تو صاف شد

دستت محال بود علي را رها كند
تا اينكه نوبت ضربات غلاف شد

تو دست خير داري و از خير دست تو
از ماليات ، قنفذ ملعون معاف شد

چيزي به دور بازوي تو پيچ خورده بود
آن تازيانه بود كه در انعطاف شد

خانه به خانه در زدي و گفتي از غدير
اما جواب تو سخنان گزاف شد

بعد از تو اي ستاره ي خوشبختي علي
در كنج خانه كار علي اعتكاف شد

شاعر: محمدجواد پرچمي

66
شعر بعدی