دانلود برنامه بحارالاشعار

گذشت عمر و بیا غفلت از الاه مکن

شعر مداحی مدح پندیات - گذشت عمر و بیا غفلت از الاه مکن

گذشت عمر و بیا غفلت از اِلاه مکن
بس است خیره سری، دیگر اشتباه مکن

هر آنچه نامه نوشتی، از گناه بس است
بیا و توبه کن و نامه‌ای سیاه مکن

به میهمانی خود خوانده‌ات خدا اینک
بیا و وقت گرانمایه را تباه مکن

به دَرکِ این زمانه اگر نکوشیدی
بیا و غفلت از این مابقی ماه مکن

اگر که چشم شفاعت به مرتضی داری
به چشم بد به کسی در جهان نگاه مکن

برای آن که به مقصد رسی بدون خطر
بیا و نَفْس دَنی را رفیقِ راه مکن

کلید گنج سعادت بُوَد به دست عمل
بکوش در عمل و ترک پایگاه مکن

شعار شاعر «ژولیده» روز و شب این است
گذشت عمر و بیا غفلت از گناه مکن

ژولیده نیشابوری

64
شعر بعدی