دانلود برنامه بحارالاشعار

ای عاشقان دنیا دنیا وفا ندارد

شعر مداحی مدح پندیات - ای عاشقان دنیا دنیا وفا ندارد

ای عاشقان دنیا، دنیا وفا ندارد
مرگ است آخر كار، چون و چرا ندارد

هر درد را دوائیست، جز مرگ خانمان سوز
این درد ِ ناگهانی، هرگز دوا ندارد

داری هزار خانه، بنگر به خانۀ قبر
این خانۀ من و توست، ما و شما ندارد

تیر اجل به هر شكل، روزی سراغت آید
این تیر سرنوشت است، دید خطا ندارد

یك روز امیر بودن، یك روز اسیر بودن
پیك اجل چو آید، شاه و گدا ندارد

شادی مجو ز دنیا، دار غم است اینجا
جز قصۀ غم انگیز، این غم سرا ندارد

هر جا گل است و گلزار، غرق صفاست آنجا
باغی كه گل ندارد، هرگز صفا ندارد

بر شادی دو روز دنیا مَبند دل را
دنیا به جز بلا و جور و جفا ندارد

هر كس ستم نماید، بیند سزای كارش
چوب خدا به هر شكل، هرگز صدا ندارد

97
شعر بعدی