دانلود برنامه بحارالاشعار

گاهی خیال می‌کنم از من بریده‌ای

شعر مداحی مناجات امام زمان (عج) - گاهی خیال می‌کنم از من بریده‌ای

گاهی خیال می‌کنم از من بریده‌ای
جایی دِگَر نگارِ دِگَر برگزیده‌ای

گاهی خیال می‌کنم اِی ماهِ پشتِ ابر
آلودگیِ خلوت این بنده دیده‌ای

گاهی خیال می‌کنم از من جدا شدی
دیدی گناهکارم و پا پَس کشیده‌ای

گاهی خیال می‌کنم ازجمعه خسته‌ای
آنقدر طعمِ تلخ غریبی چشیده‌ای

گاهی‌خیال‌می‌کنم از طاق نصرتِ….
این شهرِشَر تو میوه‌یِ‌خِیری‌نَچیده‌ای

گاهی خیال می‌کنم از اشک‌ِچشم‌ِمن
تنها نِفاق و دردِ دورویی خریده‌ای

گاهی خیال می‌کنم از گوشه‌یِ بقیع
بغضی برای سینه‌یِ من آفریده‌ای

گاهی خیال می‌کنم از این همه دروغ
تنها به فکر سیصد ُو اَندی پدیده‌ای

گاهی خیال می‌کنم از داغِ مادرت
مثل حسن چقدر لبَت را گَزیده‌ای

گاهی خیال می‌کنم هر وقت آمدی
اَجری برایِ عاشقِ درخون تپیده‌ای

دور از خیال می‌شوم و می‌زنم صدا
هرجا صدا زدم تو صدایم شنیده‌ای

حسین ایمانی

286
شعر بعدی