دانلود برنامه بحارالاشعار
دفترمن

کیست زهرا مادر خورشید و ماه

شعر مداحی مدح حضرت زهرا (س) - کیست زهرا مادر خورشید و ماه

کیست زهرا مادر خورشید و ماه
کیست زهرا نور تابان اله
صبح نورانی به هر شام سیاه
کیست زهرا بر همه عالم پناه

مهر او باغ فدک نه نُه فلک
انبیا گیرند از زهرا کمک

ساره و حوا و مریم فاطمه
جنت زیبای خاتم فاطمه
صور اسرافیل را دم فاطمه
مادر سادات عالم فاطمه

سیب جنت را نتیجه فاطمه
گوهرپاک خدیجه فاطمه

فاطمه آیات نور مرتضاست
شادی و وجد و سرور مرتضاست
درخطر رمز عبور مرتضاست
فاطمه سنگ صبور مرتضاست

فاطمه یعنی حیا یعنی شرف
فاطمه عشق امیر لوکشف

خواهرم وقت ظهور فاطمه است
این حجاب تو ز نور فاطمه است
این حیا درس شعور فاطمه است
چادرتو از غرور فاطمه است

گر تورا دشمن تمسخر می کند
فاطمه برتو تفاخر می کند

هر زمان وقت رجز خوانی شود
ذکر زهرا موجِ طوفانی شود
عاشق او مرد میدانی شود
نسل او قاسم سلیمانی شود

هرکسی از راه زهرا خط گرفت
باشهادت ازهمه سبقت گرفت

حاجت مارا اجابت می کند
بر امامان هم امامت می کند
در قیامت هم قیامت می کند
دوستانش را ضمانت می کند

ماهمه در زیر دینش مانده ایم
گریه کن های حسینش مانده ایم

شعر بی زهرا ندارد اعتبار
شعر بازهرا بماند یادگار
رسم شاگردی به جا آرد (بهار)
گوید این بیت از زبان (سازگار)

"روز محشر کار ما با فاطمه است
نقش پیشانی ما یا فاطمه است"


ابوذر رئیس میرزایی(بهار)

119
شعر بعدی