دانلود برنامه بحارالاشعار

ای زینت زمین و زمان دختر رسول

شعر مداحی مدح حضرت زهرا (س) - ای زینت زمین و زمان دختر رسول

ای زینت زمین و زمان دختر رسول
مرضیه نام و طاهره و زهره و بتول

ای جلوه جمال و جلال محمدی
ای مادر پدر که به عالم سرآمدی

ای همسر شجاع عرب مرتضی علی
ای آن که نور حق ز رخت گشته منجلی

مشتاق پای بوسی تو جمله ما مَلَک
نذر وجود تو شده این چرخش فلک

گفتا خدا چنین به نبی مکرمش
این خلق را به خاطر تو خلق کردمش

عالم نبود و گردش این گنبد کبود
این نه فلک نبود اگر مرتضی نبود

این فخر بس که بانی این آفرینشم
از بین ما خلق شده زهرا گزینشم

موسی که طور را به دعا برگزیده است
نوری چو نور فاطمه هرگز ندیده است

عیسی که روح اقدس حق در وجود اوست
ذکر تو زینتی به رکوع و سجود اوست

ای کفو مرتضی که خدا را پدیده ای
تو آبروی هر دو سرا را خریده ای

هرگز نزاده مام جهان چون تو گوهری
این افتخار بس که حسین را تو مادری

این حشر را که گفته خدا در قیامت است
ذرات کائنات همه در قضاوت است

آنجا که حکم ها همه تشدید میشود
پرونده ها به مهر تو تایید میشود

آنجا که در مقام ز هر کس رفیعه ای
تنها نه بر بشر به رسولان شفیعه ای

ای در کرم ز جمله کریمان تو لایقی
چشم طمع گشوده به بذل تو « صادقی»

محمد رضا صادقی شیدا

142
شعر بعدی