دانلود برنامه بحارالاشعار
دفترمن

بده قوتی که قلم زند به مدیح عشق تو نوکری

شعر مداحی مدح حضرت زهرا (س) - بده قوتی که قلم زند به مدیح عشق تو نوکری

بده قوتی که قلم زند به مدیح عشق تو نوکری
نه بیان بود نه زبان بود تو خودت بگو که چه گوهری
ثمر خدیجه و مصطفی چه نتیجه ای شده محشری
به مدیحه ات چه بیان کنم که ز درک ما تو فراتری

" به کدام واژه بخوانمت به کدام واژه ی نارسا"

تو خلاصه ی همه انبیا تو سلاله ی خلف رسول
زکمال تو چه بیان کنم که فراتری ز همه عقول
تو بریده ای زجهان دل و به همین جهت شده ای بتول
وبدون مهرتو فاطمه نشود ولایت ما قبول

به کدام جذبه سفرکنم به رواق مهر تو ذره سا

تو زلال نور رسالتی چه قیامتی نبوی نَما
لَمعاتِ حق به بیان تو نفحات حضرت کبریا
چه کسی به شان تو می رسد مترادف شه لافتی
به دلیل آیه ی انما و به نص سوره ی هل اتی

"به کدام جلوه بجویمت متعالیا و مقدّسا"

صلوات حق به ولادتت صلوات حق به عبادتت
به حقیقت و به سیادتت به نجابت و به صداقتت
شده خم چرا قد مصطفی؟! به دستبوسی و با ارادتت
ز کرامت و ز عنایتت شده پر دلم ز محبتت

"چه خوش است صحبت دوستان به صفای سایه ی این کسا"

نه نمی رسم به مدیح تو به زبان الکن و نارسا
کلمات افاقه نمی کند به سکوت می رسم ای بسا*
تو خودت به چامه ی این حقیر نظری ز مرحمتت نما
به کدام واژه بخوانمت* حَقِ مطلبت بشود ادا

"فَلَقد قَصَدتُکَ والهاً و لقد أتیتُکَ آنِسا"


ابوذر رئیس میرزایی

ابیات داخل پراتز تضمین شده از شاعر گرانقدر آقای ذکریا اخلاقی می باشد.

45
شعر بعدی