دانلود برنامه بحارالاشعار

کوفی و شامی یکی از دیگری بدچشمتر

شعر مداحی روضه حضرت زینب (س) - کوفی و شامی یکی از دیگری بدچشمتر - شعر اسارت اهل بیت ، زبان حال حضرت زینب با امام حسین

کوفی و شامی یکی از دیگری بدچشمتر
ماندهام گویم امان از کوفیان یا شامیان

رفتن و ماندن به یک اندازه داغم میکند
ماندهام گویم بران ای ساربان یا که مران

دیدنت بر نی هم آتش زد هم آرامم نمود
ماندهام گویم بمان پیشم حسینجان یا نمان

صوت تو دل میبَرد اما امان از سنگها
ماندهام گویم بخوان قرآن حسینجان یا نخوان

اشک تو بر نیزه هم از دیده جاری میشود
ماندهام گویم بدان از حال زینب یا ندان


مهدی مقیمی

151
شعر بعدی