دانلود برنامه بحارالاشعار

از روی نیزه بر من غمگین نظاره ای

شعر مداحی روضه امام حسین (ع) - از روی نیزه بر من غمگین نظاره ای - شعر اسارت اهل بیت ، زبان حال حضرت زینب با امام حسین

از روی نیزه بر من غمگین نظاره ای
حرفی کنایه ای سخنی یا اشاره ای

پلکی بزن که حال حرم روبه راه نیست
کافی است بزم سوختگان را شراره ای

سوسو بزن به سوی من ای سوی دیده ام
در آسمان به جز تو ندارم ستاره ای

دستم نمی رسد به سر نیزه ات اگر
در دست زینب است گریبان پاره ای

یک قتلگاه رفتی و صد قتلگاه من...
گشتم به هر دیار حسین دوباره ای

چشمم کبود گشت و جدا از سرت نشد
از بحر بر کنار نگردد کناره ای

با هر تکان نیزه تکان می خورد سرت
جانا به گوش نیزه مگر گوشواره ای

پیشانی ات شکست که پیشانی ام شکست
آیینه بی خبر نشود از نظاره ای

جایش به روی صورت من درد می گرفت
میخورد تا که بر رخ تو سنگ خاره ای

بی پوشیه به پیش نگاه حرامیان
جز آستین پاره نداریم چاره ای

موسی علیمرادی

176
شعر بعدی