دانلود برنامه بحارالاشعار

هرگز نیفتد از سر اسلام شورت

شعر مداحی مناجات امام زمان (عج) - هرگز نیفتد از سر اسلام شورت

هرگز نیفتد از سرِ اسلام، شورَت
" حینَ تُصَلّي " تو دعا کن بر ظهورت

" حینَ تَقوم " افتادگانت را نظر کن
با جلوه ای انداز، مردم را به تورت

ماه از تو می‌گیرد درخشانندگی را
خورشید، نانی هست در کُنج تنورت

مانند زینب، بی نظیری " حینَ تَحمَد "
مبهوت هست ایّوب از قلبِ صبورت

عینَ الْحیاتیّ و برای زنده کردن...
عیسی گذارد زیر پاهای تو صورت

کعبه کند سجده به نورت " حینَ تَسجُد "
غيرت کند کرنش به اخلاقِ غيورت

موسای دوران! نیست کافی یازده قرن؟
خیلی گذشت از رفتنِ تا کوهِ طورت

" حینَ تُبیّن " تو حقایق را عیان کن
داده نوید انجیل و تورات و زبورت

دل می بری از سوره‌ها تو " حینَ تَقرَاءْ "
قرآن بخوان دل می بَرَد از نور، نورت

گفتی که در بازارِ ما پا می گذاری...
روی زمین می‌افتم از شوقِ عبورت

هستیم محتاجِ دعايت " حينَ تَقنُت "
گر چه ز غفلت‌های ما داری کدورت

بِنْشین به قلب ما نگارا! " حینَ تَقعُد "
پا نِه سلیمانا! دمی بر چشم ِ مورت

باشد سلیمُ الْقَلب، تسلیم تو هر کس...
ماهی شود در سفره، در تُنگِ بلورت

" حینَ تُکَبّر " مات کن گلدسته ها را
مبهوت کن هر صوتِ دلکش را به سورت

خوشبخت آنکس که نماید عُمرِ خود را
خالی ز امر خویش و لبریز از اُمورت

تو " حینَ تَستَغفِر " شفاعت می نمایی
حق می پذیرد بهرِ اِدخال سُرورت

يابن الحسن! ارباب! اَعلى حضرتِ عشق!
در بندگی، خدمت به تو دارد ضرورت

تو " حينَ تُصبِح "،" حینَ تُمسي " دلربايى
پیوسته دلداری به دلها با حضورت

این روزها این التماس ِ ما به زهراست:
يا فاطمه! ما را سفارش كن به پورَت


محمد علی نوری ️

154
شعر بعدی