دانلود برنامه بحارالاشعار
دفترمن

بگو که لحظه ی سبز وصال می آید

شعر مداحی مناجات امام زمان (عج) - بگو که لحظه ی سبز وصال می آید

بگو که لحظه ی سبز وصال می آید
و حال ِاحسن ِ مِنْ کُلِّ حال می آید
به دست؛ تیغ علی،روی لب؛ ولی لبخند
امام عاطفه ها با جلال می آید
قسم به شوق شکوفایی گل اسفند
بهار دائمی کل سال می آید
به حکم آیه ی اکمال،نعمت کامل
برای شیعه ی حیدر کمال می آید
چقدر فاصله تا عرش می شود نزدیک
برای طالب پرواز ، بال می آید
نوید می رسد آخر به قلب لیلایی
دوباره اکبر احمد خصال می آید
دوباره بشنود عالم ندای اُدعونی
جواب جامع ِ بر هر سوال می آید
میان منتظران حرف چارده قرن است
که ماه کامل ِ بعد از هلال می آید
تمام می شود این احتیاط واجب ها
فقیه حکم حرام و حلال می آید
برای شیعه ی مهدی ندای خوشبختی
برای آل سقیفه زوال می آید

️علی مهدوی نسب(عبدالمحسن)

149
شعر بعدی