دانلود برنامه بحارالاشعار
دفترمن

هردل خرسند بامهدی خوش است

شعر مداحی مناجات امام زمان (عج) - هردل خرسند بامهدی خوش است

هردل خرسند بامهدی خوش است
لعل پر لبخند بامهدی خوش است
گفت کام عشق را شیرین کنم
بوسه ای چون قند بامهدی خوش است
تا اسیر تیغ ابرویش شدم
آنچه دل را کند بامهدی خوش است
حرف بسیار است اما دلبریست
حرف یاسوگند بامهدی خوش است
میوه ی تنها ثمر دارد ولی
میوه ی پیوند بامهدی خوش است
گرچه فرقی نیست در فرزندها
اولین فرزند بامهدی خوش است

علت لبخند طاها اوست او
آخرین فرزند زهرا اوست او

کشتی امواج، دریا مهدی است
آسمان نه عرش اعلی مهدی است
تا نوشتم ماه امشب سر زده
تو بگو خورشید فردا مهدی است
طاق دنیا ناگهان لرزید و گفت
آخرین منجی دنیا مهدی است
تاکه صد آمد نود هم میرود
آن دم اعلا مسیحا مهدی است
خواب رویش آرزوی مابود
اهل عالم یار رویا مهدی است
گفت مجنون کوری چشم حسود
کف بزن زیرا که لیلا مهدی است

شمس دلخواه بنی هاشم تویی
آخرین ماه بنی هاشم تویی

هرکه از نامش دوا برداشته
نسخه ی درمان این دلها تویی
من یقین دارم که محشر میکنی
چون شفا بردرد های ما تویی
نه فقط حُسنت حجاز و کوفه را
سرزمین شام را مولاتویی
تیر مژگانت خطا هرگز نکرد
چون کمانش سوی ما آقا تویی
در رگ تو خون حیدرجاری است
اوج ایثار و وفاتنها تویی
بر دل لشگر زدی وقت فرج
کوفه را بانگ عزا تنها تویی


درسحرمهدی موعود آمده
آخرین منجی معبودآمده

عرش وفرش امشب پریشانت شده
برسر خوان تو مهمانت شده
درقیامت با پیمبر برنخیز
بینتان جبریل حیرانت شده
معتقد هستم که با یک گوشه چشم
عالم ایجاد ، سلمانت شده
دیده و چشمت اگر لب‌ تر کند
هر ستون انگوربارانت شده
میوه ی عمر امام عسکری
خنده کن بابا یت حیرانت شده

میرسد آوای حق ازنای تو
ای به قربان قد و بالای تو


شدعیان درقامتت قدر وجلال
دروجود اطهرت پیدا کمال
یک بشر سرتابپا خیرالبشر
درتوباشد این همه حسن وجمال
سروقدت نخل امید بشر
روی ماهت آفتاب بی زوال
هم فصاحت هم شجاعت هم ادب
درعیان قامتت قدروجلال
هرکه چشم افکند برماه رخت
گشته مبهوت ازنگاه آن جمال
هرچه دارد انبیا واولیا
دروجودت ذات پاک ذوالجلال

آن طلوع ماه شعبانی رسید
مژده مهدی ماه کنعانی رسید

-آرمین غلامی(مجنون )

86
شعر بعدی