دانلود برنامه بحارالاشعار

به دنبالت به صحرا بی قرارم

شعر مداحی مناجات امام زمان (عج) - به دنبالت به صحرا بی قرارم

به دنبالت به صحرا بی قرارم
مطاعی بهر دیدارت ندارم
اگر دروازه دل را گشایم
تو را در قلب خود پیدا نمایم
دل من ، در پی دلدار بوده
به سوی یار زیبا پر گشوده
بیا ای آشنای هر شب ما
که ذکر تو بود بر این لب ما
بیابان را ز اشکم پاک کردم
گریبان را ز هجرت چاک کردم
به سوی آسمان دست نیاز است
دل من در پی ماه حجاز است
بیا بر سائل خود کن نظاره
ز هجر تو گریبان کرده پاره
الهی من غلام رو سیاهم
به درگاه تو من غرق گناهم
به سوی آسمان باشد نگاهم
بود خاک مدینه قبله گاهم
بیا ای یوسف زهرای اطهر
که زهرا بین در گردیده پر پر
به مجنون روی زیبایت نشان ده
نشانی از وجود آسمان ده

این دل سودا زده غوغا کند
در میان میکده آوا کند
در دو عالم مستی من روی تو
گشته(مجنون)سائل آن کوی تو
**

شاعر.آرمین غلامی(مجنون کرمانشاهی)

86
شعر بعدی