دانلود برنامه بحارالاشعار

آن حضرت عشق خواهدآمد

شعر مداحی مناجات امام زمان (عج) - آن حضرت عشق خواهدآمد

آن حضرت عشق خواهدآمد
آن صولت عشق خواهدآمد
آن روح ادب .خدای احساس
آن غیرت عشق خواهدآمد
باشدهمه جا همیشه سردار
آن دولت عشق خواهدآمد
او قبله ی عیسای مسیح است
باهیبت عشق خواهدآمد
از روز ازل منجی عشق است
باغربت عشق خواهدآمد
بر پایه ی عرش پرچم اوست
باهمت عشق خواهدآمد
مستان همه جرعه نوش جامش
آن ساحت عشق خواهدآمد
قدسی نفسان اسیر اویند
آن وحدت عشق خواهدآمد
رویش شده خورشید جهانی
باهیبت عشق خواهدآمد
رویش همه جلوه ی حسین است
آن حضرت عشق خواهدآمد
ازجلوه ی او نماز برپاست
قدقامت عشق خواهدآمد
مهدی ع.به تو(مجنون)زمانم
آن کثرت عشق خواهدآمد

شاعر.آرمین غلامی
(مجنون کرمانشاهی).

78
شعر بعدی