دانلود برنامه بحارالاشعار

نیمه مه شعبان من گرفته ام احیا

شعر مداحی زمزمه امام زمان (عج) - نیمه مه شعبان من گرفته ام احیا

(احیای نیمه شعبان)

نیمهٔ مَهِ شعبان،من گرفته ام اِحیا
تا شود مرا شامِل،لطف مهدیِ زهرا
بی پناه و گمراهم،سَیّدی بده راهم
من گدای تو هستم،دل به لطف تو بستم

یَابن زهرا یا مهدی...

مالِ شُبهه و غفلت کرده غرقِ عصیانم
گرچه من گنهکارم،سَیّدی پشیمانم
گشته زار و آواره،این گدای بیچاره
سوز و اشک و آهم دِه،نَزد خود پناهم دِه

یَابن زهرا یا مهدی...

از ازل به لطف حق،عهدْ با حسین بستم
خاک کوی جدّ تو،اهل یا حسین هستم
روضه خوان غمهایم،غرق سوز و آوایم
رأسِ شَه جدا گشته،ماهِ نیزه ها گشته

یا سیّدی یا مظلوم...

امیر عباسی


123
شعر بعدی