دانلود برنامه بحارالاشعار

یارب کجاست یارم آن صاحب اختیارم

شعر مداحی زمزمه امام زمان (عج) - یارب کجاست یارم آن صاحب اختیارم - متن شعر ترکی

شعر فارسی ترکی


یارب کجاست یارم آن صاحب اختیارم
دیگرتوان ندارد این قلب بیقرارم

کر:
یابن الحسن کجائی
من آمدم گدائی

جانم به لب رسیده روز رفته شب رسیده
از جوراین زمانه کرده د لم بهانه

بین سوزش نهانم فریاد استخوانم
گم گشته ام کجائی مهدی مهربا نم

عشق تومه جبینم افزوده عقل و دینم
ای عشق آسمانی مهدی نازنیم

درشهرخودغریبم با درد وغم انیسم
بیا دوای دردم آخرتوئی طبیبم

درعالم جوانی پیری و نا توانی
من داد خواه خواهم تو صاحب الزّمانی

گَردِ حسد نشسته چون سینه پینه بسته
نمک خورده نمکدان صد بارها شکسته

فریاد ازاین زمانه شد عاقل و دیوانه
درسایۀ جهالت بازیچۀ بیگانه

درمیکده نشستم چشم انتظارت هستم
از حُبّ عشق جانان جامی دهی به دستم

مهرت بدل چو بستم عشق وکرده مستم
درمحفل حسینی من مادح توهستم

ترکی

عشق اهلینه رهبرسن فلک دینه لنگرسن
دیورسنی گورنلر ریحانیه بنزرسن

گشن گولی سولوبدی ابرغمه دولوبدی
سنسیز بو اُلکمیز گَل ماتمکده اولوبدی

(عدلی) گلوب نوایه باشی دوشوب بلایه
وارایوده بیرمریضی امیدی وارشِفایه
ایستورمریض آپارسون اذن اولسا کربلایه
یابن الحسن کجائی
من آمدم گدائی


عدلی تبریزی


178
شعر بعدی