دانلود برنامه بحارالاشعار

نجابت اصالت شرافت رقيه

شعر مداحی مدح حضرت رقیه (س) - نجابت اصالت شرافت رقيه

نجابت،اصالت،شرافت رقيّه
يگانه ست از حيث عفّت رقيّه
عزيزه ست در اوج عزّت رقيّه
جليله ست و دارد جلالت رقيّه
بُوَد رحمتِ بي نهايت رقيّه

لب او عسل نوش عبّاس و اكبر
دلش مست و مدهوش عبّاس و اكبر
مَقَرّش در آغوش عبّاس و اكبر
از آن شد قلمدوش عبّاس و اكبر
كه باشد هُماي سعادت رقيّه

از او نُور دارد فَلَق در حقيقت
طُفيلش بُوَد ماخَلَق در حقيقت
به تن داده ذكرش رَمَق در حقيقت
كجا مي رويد اهل حق ؟ در حقيقت
---به طفلي ست پير طريقت رقيّه

مُوقّر ، مُكرّم ، مُعظّم ، مؤدّب
به درگاه ذات الهي ، مُقرّب
نديدم كنارش كسي را مُعذّب
روي دامنِ امّ كلثوم و زينب
نشسته ست بر تخت عصمت رقيّه

چه زيباست از بند دنيا بريدن
به سرعت به پابوسي او رسيدن
در اطراف آن ماه گُنبد پريدن
نداريم دلشوره ي نه شنيدن
اگر هست صاحبْ كرامت رقيّه؟

دعا مي كنم مُبتلاي تو باشم
فقير تو و بينواي تو باشم
پريشان حال و هواي تو باشم
فقط كلب صحن و سراي تو باشم
دعا از من ، از تو اجابت رقيّه

چه كرده دَمِ كاري ات در خرابه!
كه مانده غم جاري ات در خرابه
به سوز عزاداري ات در خرابه
به لطف فداكاري ات در خرابه
بقا يافت نسلِ امامت رقيّه

به آن ضعف زانو به آن زخم بازو
به آن قامت خم به آن درد پهلو
به آن روي نيلي به آن چشم كم سو
تو مستور در نور بودي از اين رو
نشد روسريِ تو غارت رقيّه

غمت بي شماره شبت بي ستاره
دو گوش تو زخمي و بي گوشواره
تو را پير كرده غم شيرخواره
پس از ديدن آن لب پاره پاره
ندارد دگر خواب راحت رقيّه

محمد قاسمی

129
شعر بعدی