دانلود برنامه بحارالاشعار

منم یار شه قاسم بن الحسن

شعر مداحی زمینه قاسم ابن الحسن (ع) - منم یار شه قاسم بن الحسن - متن نوحه محرم ، شعر مداحی محرم 1401

به سبک
(سلام علی ساکن کربلا)

منم یار شه قاسم بن الحسن
کفن کرده از دست مولا به تن
انابن الحسن
منم زاده شاه شیرین دهن
و ان تنکرونی انابن الحسن
انابن الحسن ...

نیست هیچ کس در امان
از دم تیغ من
زنده خواهم نمود
یاد حسن

یادگار مدینه منم
خونْ دل از داغ کینه منم
کشته ی زخم سینه منم

ای عموجان عمو جان حسین ...

منم زاده شیر مرد جمل
که می ترسد از ضرب تیغش اجل
انابن الحسن
منم یاور شاه دور از وطن
و ان تنکرونی انابن الحسن
انابن الحسن

آه، این محال است عمو
مثل بابا شود
تا که من زنده ام
تنها شود

ای سر من فدای سرت
من فدای تو و خواهرت
من خودم می شوم لشکرت

ای عمو جان عموجان حسین ...

منم سبط ان شاه مردان علی
منم نجل آن شیر یزدان علی
انابن الحسن
منم سبط پیغمبر مؤتمن
و ان تنکرونی انابن الحسن
انابن الحسن

آه، کربلا کوچه شد
پیکرم در عبور
می رود زیر این
سم ستور

پیکرم می شود زیر و رو
می زنم دست و پا ای عمو
هلهله می کند باز عدو

ای عموجان عموجان حسین ...

وحید محمدی


426
شعر بعدی