دانلود برنامه بحارالاشعار

مجنونم و این عشق تدبر شدنی نیست

شعر مداحی مناجات امام حسین (ع) - مجنونم و این عشق تدبر شدنی نیست

مجنونم و این عشق تدبُّر شدنی نیست
دیوانه ی کوی تو تمسخُر شدنی نیست

گفتند بهشت است ولی بهتر از آن است
بین الحرمین تو تصوُّر شدنی نیست

وصل تو‌ میسّر شدنی هست ولی تا
من دور نگردم ز تکبُّر ، شدنی نیست

رزق تو کم و بیش به من می رسد ارباب
نانی که به من می دهی آجر شدنی نیست

آبم بدهی یا ندهی ، هرچه تو خواهی
این تشنه لب از دست تو دلخور شدنی نیست

از خانه ی خود دور نینداز گدا را
این کاسه ی خالی همه جا پُر شدنی نیست

این ظرف نجس پاک نشد ای همه پاکی
با بی ادبی هیچ کسی حُر شدنی نیست

باید بپذیریّ و بخواهی تو ، وگرنه
این سنگ سیه دل بخدا دُر شدنی نیست

خاک کف پای تو شدن می شد اگرچه
حالا که شدم اهل تظاهر ، شدنی نیست

می شد دل من نرم شود بشکند اما
وقتی نخورَد شیشه تلنگُر ، شدنی نیست


محسن ناصحی

174
شعر بعدی