دانلود برنامه بحارالاشعار

ما جان به کف در راه عشق توایم

شعر مداحی نوحه امام کاظم (ع) - ما جان به کف در راه عشق توایم - شعر به سبک سنتی

ما جان به کف در راه عشق توایم
ماسائل باب المراد توایم
تو شاه وفایی / تو بحر عطایی
باب الحوائج در دو دنیا
نور دل و فرزند زهرا

(یا سیدی موسی ابن جعفر ) ۲

موسی ابن جعفر شد شهید کینه
زهرا زند در ماتمش به سینه
تمام پیکرش / شبیه مادرش
سیلی زدست کینه خورده
از زهر دشمن جان سپرده

(یا سیدی موسی ابن جعفر ) ۲

در آن دم آخر به چشم گریان
گوید کجایی دلبرم رضاجان
بیا نور دیده / به آخر رسیده
عمر من ای آرام جانم
ای راحت روح و روانم

( یا سیدی مولا رضا جان )

یا ثامن الحجج سیه به تن کن
بر قامت بابا خودت کفن کن
فدای غربتت / نثار تربتت
دسته گل اشک محبان
بنما نظر از لطف و احسان

( یا سیدی مولا رضا جان )


رسول میثمی


191
شعر بعدی