دانلود برنامه بحارالاشعار

ماه محرم گذشت ماه صفر آمده

شعر مداحی مناجات امام حسین (ع) - ماه محرم گذشت ماه صفر آمده - شعر اسارت اهل بیت ، متن مداحی وداع محرم

ماه محرم گذشت ماه صفر آمده
بر دل ماتم زده باز شرر آمده

قافله ای از جفا جانب شام بلا
شعله ور از داغ ها غرق خطر آمده

روز تعب های ما تیره چو شب های ما
آه به لب های ما ، خون به جگر آمده

قافله سالار غم خسته به گلزار غم
با دل خونبار غم دیده ی تر آمده

رأس پدر روی نی راه بلا کرده طی
ناله کنان دخت وی سوی پدر آمده

در دل ویران او شعله کشد جان او
ماه ز هجران او جامه بدَر آمده

غمزدگان بی پناه خون چکد از هر نگاه
این شجر اشک و آه پُر ز ثمر آمده

گوهر غم در صدف کوفه غمش یک طرف
بانگ رسد لاتَخَف ، وقت ظفر آمده

وقت پریشانی اش با دل توفانی اش
در شب ظلمانی اش شمس و قمر آمده

در دل آلاله ها می شکند ناله ها
«یاسر» ازین لاله ها بوی سحر آمده

**
محمود تاری «یاسر»

331
شعر بعدی