دانلود برنامه بحارالاشعار

غوغای عالم در دل تنهایی ماست

شعر مداحی مدح امیرالمومنین (ع) - غوغای عالم در دل تنهایی ماست

غوغای عالم در دل تنهایی ماست
میثم تنی از لشگر غوغایی ماست

ما را امیرالمومنین رسوا نموده
بیچاره آن کس که پی رسوایی ماست

برده جنون را ارث از ما قیس مجنون
مجنون نمک گیر همین شیدایی ماست

مولا شده وجه خدا ما وجه اوییم
آری نجف در سینه ی دریایی ماست

در گوش ما جای اذان از او سرودند
ذکر امیرالمومنین لا لایی ماست

با ذکر هو برپا شده ارکان عالم
بی شک خدایی کردنت را دیده آدم

خالق ترین مخلوق این دنیای فانی
محبوب رب لا شریک بی مکانی

جبریل هم اوج شکوهت را ندیده
دست خیالی که به کوی تو رسیده

دلهای مردم بر سر زلفت اسیرند
از خاک نعلینت ملائک سرمه گیرند

با ذکر یا هوی تو خالق میشود مست
بالای دست تو نباشد در جهان دست

خورشید و ماه و انجمان تسبیح گویت
داده شرافت بر وضو آب وضویت

شاها که پیغمبر بُود مست مرامت
فصل الخطاب عالمین باشد کلامت

خورشید و ماه و انجمان تسبیح گویت
داده شرافت بر وضو آب وضویت

شاها که پیغمبر بُود مست مرامت
فصل الخطاب هر دو عالم شد کلامت

ای آتش هادی در آن وادی سینا
آمد به مهمانی تو موسی در آنجا

غرق جلال مرتضی مدهوش ربش
پای برهنه رفت در آغوش ربش

مثل جلال ذات حق باشد جلالت
ای نقطه ی (با) کمترین فضل محالت

هر چه بگوییم از علی تنها خیال است
در موقع مدح علی گیتی چو لال است

سجاد احمدیان

127
شعر بعدی