دانلود برنامه بحارالاشعار
دفترمن

ظلم بر دخت پیمبر قابل انکار نیست

شعر مداحی روضه حضرت زهرا (س) - ظلم بر دخت پیمبر قابل انکار نیست - اشعار مداحی دهه فاطمیه

ظلم بر دخت پیمبر قابل انکار نیست
قصه گلچین و خنجر قابل انکار نیست

ماجرای کوچه و ضرب غلاف تیغ کین
قصه خونبار کوثر قابل انکار نیست

غنچه ای شد پرپر و نقش زمین شد باغبان
هجمه بر گلزار حیدر قابل انکار نیست

گیرم اینجا می کنی انکار هر ظلمی که شد
این ستم در روز محشر قابل انکار نیست

سعی داری تا به پوشانی حقیقت را ولی
این حقیقت پیش داور قابل انکار نیست

کودک شش ماهه گر خاموش باشد از سخن
ناله های زار مادر قابل انکار نیست

بستن دست علی ، پهلوی مجروح بتول
حمله بر سرو و صنوبر قابل انکار نیست

از چه پنهان می کنی اندیشه ی تاریخ را
شعله های سرخ آذر قابل انکار نیست

گر که منکر می شوید آئینه را بشکسته اند
قبر ناپیدای گوهر قابل انکار نیست

آتش نمرودیان بر آشیان بی پناه
بال خونین کبوتر قابل انکار نیست

صدمه بر بازو و چشم و صورت و پهلوی گل
این همه داغ مکرر قابل انکار نیست

آسمان روشن ترین شاهد بود در روزگار
میخ در یا ماه پرپر قابل انکار نیست

«یاسر» از شرح غم و اندوه زهرا آنچه گفت
ثبت این‌ محنت به دفتر قابل انکار نیست
**
محمود تاری «یاسر»

292
شعر بعدی