دانلود برنامه بحارالاشعار
دفترمن

خدا حافظ ای امید مدینه

شعر مداحی روضه حضرت زهرا (س) - خدا حافظ ای امید مدینه - اشعار مداحی دهه فاطمیه

خدا حافظ ای امید مدینه
خدا حافظ بغض مانده به سینه

خدا حافظ ای شقایق خسته
خدا حافظ ای نهال شکسته

خدا حافظ ای مدافع حیدر
خدا حافظ ای شقایق پرپر

خدا حافظ ای گل شده نیلی
رخ گلگون از جسارت سیلی

خدا حافظ ای جراحت پهلو
خدا حافظ ای کبودی بازو

خدا حافظ ای سرشک چکیده
خدا حافظ ای جوان خميده

خدا حافظ ای صحیفه ی غم ها
خدا حافظ ای شهیده ی تنها

خدا حافظ ای هميشه حبیبم
خدا حافظ ای تو یار غریبم

خدا حافظ ای مسافر دلخون
خدا حافظ ای صنوبر گلگون

خدا حافظ ای بهار خزانم
خدا حافظ ای تو اشک روانم

خدا حافظ ای چراغ خموشم
مرو ، بنگر بی تو خانه بدوشم
**
محمود تاری «یاسر»

384
شعر بعدی