دانلود برنامه بحارالاشعار

ز همسرم زهر جفا چشیدم من

شعر مداحی زمینه امام حسن (ع) - ز همسرم زهر جفا چشیدم من

ز همسرم زهر . جفا چشیدم من
خسته شدم مادر . دگر بریدم من
ز دوستان زخم . زبان شنیدم من
خسته شدم مادر . دگر بریدم من

کجایی ای اجل تویی طبیبم
منکه میان خانه ام غریبم

واویلا واویلا واویلا

........

ممنونتم ای زهر . شدی تو تسکینم
قاتل زهرا رو . دیگه نمیبینم
شدی تو داروی . این دل غمگینم
اون در و دیوارو . دیگه نمیبینم

همیشه داغ کوچه خاطرم بود
قاتل من قاتل مادرم بود

واویلا واویلا واویلا

........

میان آن کوچه. چو لاله پژمردم
مادر که سیلی خورد . همونجا من مردم
مادر زمین خورد و . منم زمین خوردم
گوشواره تا افتاد . همونجا من مردم

کاسه خون چشای مادرم شد
دو دست من عصای مادرم شد

واویلا واویلا واویلا

.....
عبدالحسین


385
شعر بعدی