دانلود برنامه بحارالاشعار

از زهر جفا سوخت خدایا جگر من

شعر مداحی زمینه امام حسن (ع) - از زهر جفا سوخت خدایا جگر من - گریز به روضه حضرت زهرا

از زهر جفا سوخت خدایا جگر من
شد قاتل من همسر بیدادگر من

بی یار و حبیبم غم گشته نصیبم
در کوچه و مسجد در خانه غریبم

مظلوم حسن جان مظلوم حسن جان


یک عمر جفا دیدم و لب باز نکردم
با هیچ کسی درد دل ابراز نکردم

غم دارم و اما غمخوار ندارم
بین همه شهر یک یار ندارم

مظلوم حسن جان مظلوم حسن جان


یک عمر غم کوچه بلای دل من بود
در کوچه مغیره به خدا قاتل من بود

لرزاند به کوچه او پیکر ما را
پیش نگه ما زد مادر ما را

مظلوم حسن جان مظلوم حسن جان

عبدالحسین


480
شعر بعدی