دانلود برنامه بحارالاشعار
دفترمن

ز داغ تو دو چشم من گوهر از دیده افشاندن

شعر مداحی روضه حضرت ام البنین (س) - ز داغ تو دو چشم من گوهر از دیده افشاندن

ز داغ تو دو چشم من گوهر از دیده افشاندن
ابالفضلم کجایی که به در چشمان من ماندن

شنیدم پیش طفلان پیکرت با نیزه بالا رفت
تو را کشتند نامردان دلم را سخت سوزاندن

شنیدم جسم بی جان تو را با نیزه ها بردن
تو را در دشت گرداندن ولیکن برنگرداندن

شنیدم گوشه ی گودال با نیزه برش گرداند
تن اهل و عیالش را در آن جنجال لرزاندن

شنیدم روی نیزه گریه کردی از غم زینب
شنیدم خارجی ها زینبم را خارجی خواندن

جماعت مست بودند و سرت را تاب می‌دادند
شنیدم که سرت را عده ای با نیزه چرخاندن

محمود اسدی شائق

117
شعر بعدی