دانلود برنامه بحارالاشعار

زهر جفا آتش زده بر جسم و جانم

شعر مداحی نوحه امام کاظم (ع) - زهر جفا آتش زده بر جسم و جانم

زهر جفا آتش زده بر جسم و جانم
از سوز زهر آتش گرفته استخوانم
جانم رضا جانم رضا ای رضا جانم
****
یکدم بیا نظاره کن بر غربت من
سندی زند تازیانه به صورت من
جانم رضا جانم رضا ای رضا جانم
****
در گوشه ی زندان ببین از پا فتادم
زندان رفتن عمه ام آمد به یادم
جانم رضا جانم رضا ای رضا جانم
****
اگر چه دشمن از جفا قلبم را آزرد
اما دگر کی دخترم را بزم می برد
جانم رضا جانم رضا ای رضا جانم
****
محمود اسدی شائق


109
شعر بعدی