دانلود برنامه بحارالاشعار

موسی بن جعفر شد از غصه آزاد

شعر مداحی نوحه امام کاظم (ع) - موسی بن جعفر شد از غصه آزاد - شعر به سبک سنتی

موسی بن جعفر شد از غصه آزاد
قتلگاهش بود زندان بغداد
از ظلم هارون دلها پر از خون
یا فارس الحجاز عجل ظهورک

بی جوهر گردیده دیگر صدایش
خون می چکد مدام از دست و پایش
شد کند و زنجیر با جسمش درگیر
یا فارس الحجاز عجل ظهورک

طایر فاطمه شد بی بال و پر
تابوت او شده بر تخته ی در
از زنجیر کین سینه اش سنگین
یا فارس الحجاز عجل ظهورک
****
محمود اسدی شائق


131
شعر بعدی