دانلود برنامه بحارالاشعار
دفترمن

دین خود را به هوس بر سر دنیا مفروش

شعر مداحی مدح پندیات - دین خود را به هوس بر سر دنیا مفروش

دین خود را به هوس بر سر دنیا مفروش
بی خبر! گنج طلا را به مطلا مفروش

دامن آلوده مشو تا به عزیزی برسی
عصمت یوسف خود را به زلیخا مفروش

تو که داری لب نانی به در خواجه مرو
آبروی صدف خویش به دریا مفروش

ای که با درد گران منت درمان نکشی
گوهر معجز خود را به مسیحا مفروش

گریه ها عقد گرم می شود از دولت شب
قطره ی اشک سحر را به ثریا مفروش

نفسی عمر شتابنده به فرمان تو نیست
فرصت طاعت امروز به فردا مفروش

تشنه ی عشق خدا شو، نه خریدار بهشت
یار را در طلب سدره و طوبا مفروش

به یکی وسوسه از راه مرو آدم باش
قصر فردوس خدا داده به حوا مفروش

مهدی سهیلی"

177
شعر بعدی