دانلود برنامه دفتر محرم
دانلود برنامه بحارالاشعار
برنامه دفتر ماه صفر | اشعار مداحی اربعین

دو خورشید جهان آرا یکی احمد یکی صادق

شعر مداحی پیامبر اکرم (ص) - قالب میلاد - دو خورشید جهان آرا یکی احمد یکی صادق

میلاد پیامبر اکرم (ص) 169

دو خورشید جهان آرا یکی احمد یکی صادق
دو ماه کهکشان پیما یکی احمد یکی صادق

محیط عشق را ساحل بحار نور را واصل
دو کشتی در دل دریا یکی احمد یکی صادق

سراسر سایه ی ایمان سراسر جلوه ی قرآن
دو نخل عشق در صحرا یکی احمد یکی صادق

از آنان عطر هستی جو گلاب عشق و مستی جو
دو گل از جنت اعلا یکی احمد یکی صادق

یکی پیغمبر اعظم یکی آئينه ی خاتم
دو رخشان نور ایمانها یکی احمد یکی صادق

مدینه دارد ای یاران طلوع سبزه و باران
دو منظر با رخ زیبا یکی احمد یکی

دو ماه انجمن آرا دو مهر آسمان پیما
به یک منظر شده پیدا یکی احمد یکی صادق

دو گنج پر بهای دین دو گوهر در کف آیین
دو گوهر در دل دریا یکی احمد یکی صادق

دو زیباتر ز هر زیبا دو رعناتر زهر رعنا
دو والاتر ز هر والا یکی احمد یکی صادق

دو محبوب خدا باور دو طوبای بهار آور
دو طوبای خدا سیما یکی احمد یکی صادق

بتابد از دو جا «یاسر» به عالم باطن و ظاهر
که خورشیدند دنیا را یکی احمد یکی صادق
**
محمود تاری «یاسر»

شعر بعدی
کانال شعر و سبک مداحی