دانلود برنامه دفتر محرم
دانلود برنامه بحارالاشعار
برنامه دفتر ماه صفر | اشعار مداحی اربعین

ای به توحید فروزنده دلیل ای کعبه

شعر مداحی پیامبر اکرم (ص) - قالب میلاد - ای به توحید فروزنده دلیل ای کعبه

میلاد پیامبر اکرم (ص) 135

ای به توحید فروزنده دلیل ای کعبه
بت شکن آمده از نسل خلیل ای کعبه

بت شکن آمده تا بت شکنی باب شود
شب بی نور ، پر از نور ز مهتاب شود

می رسد ناب ترین عطر و بهار توحید
کودک مکه شود آینه دار توحید

کودک مکه که عطر نفسش در راه است
پور عبداله و از نسل خلیل الله است

آری از نسل خلیل است که بت می شکند
این همان طرفه دلیل است که بت می شکند

کودک مکه درخشان گهر توحید است
کودک مکه سحرخیزتر از خورشید است

نام این کودک مکی ست محمد یاران
می شود خاک حجاز از قدمش گلباران

اهل توحید سر افراز ازو برخیرند
بت پرستان قریش از نفسش بگریزند

اینک از دامنه ی دشت گلی بالنده ست
دامن آمنه از عطر بهشت آکنده ست

کودک آمنه چون دُر ز صدف می آید
مثل خورشید که پاکیزه شرف می آید

کودکش روشنی ارض و سما را دارد
بر جبین نور نبوت ز خدا را دارد

کودکش آمده با زمزمه ی سبحانی
برده بر سجده به درگاه خدا پیشانی

آمد آن چشمه خورشید که جوشنده شود
عدل از مکتب او زنده و پاینده شود

تا که شد جلوه ی آئينه ی او تابنده
وادی خشک سماوه شد ازو جوشنده

کاخ کسرا به تزلزل شد و در هم پبچید
چارده کُنگره یشکست از آن تا لرزید

آمد آتشکده ی فارس به خاموشی رفت
بت و بتخانه تو گویی به فراموشی رفت

هان ببین ای دل حیرت زده آئین اش را
سربلند آمده بر کُل جهان دین اش را

اینک اسلام بر آئينه ی جان می تابد
مثل خورشید بر آفاق جهان می تابد
**
محمود تاری «یاسر»

شعر بعدی
کانال شعر و سبک مداحی