دانلود برنامه بحارالاشعار

دلم با یا علی هر بار جانی تازه میگیرد

شعر مداحی مدح امیرالمومنین (ع) - دلم با یا علی هر بار جانی تازه میگیرد

دلم با یا علی هر بار جانی تازه میگیرد
کتاب عشق با نام علی شیرازه میگیرد

من از "الیوم اکملت لکم" اینگونه فهمیدم
خدا با مهر او دین مرا اندازه میگیرد

زمین خرسند از گمنامی ما میشود, باشد
که در اوج فلک مداح او اوازه میگیرد

جهان هر چند جولانگاه خصم مرتضی باشد
خدا اما گلویش را درِ دروازه میگیرد

علی میگویم و هر لحظه از این عشق سرشارم
دلم با یا علی هر بار جانی تازه میگیرد

حسن کردی

245
شعر بعدی