دانلود برنامه بحارالاشعار

تو گلبن ولایی علی موسی الرضایی

شعر مداحی زمزمه امام رضا (ع) - تو گلبن ولایی علی موسی الرضایی

تو گلبن ولایی،علی موسی الرضایی
بعد از خدای منان،آقا امید مایی
رضا رضا رضاجان۴

رضوان و جنت من،حریم با صفایت
بر جمع ما تو امشب،آقا نما عنایت
رضا رضا رضاجان۴

بر درگهت گدایم،تو داده ای بهایم
جان جوادت امشب،آقا نما دعایم
رضا رضا رضاجان۴

هستی تو تکیه گاهم،امشب به تو پناهم
صفای هر دو عالم،محتاج یک نگاهم
رضا رضا رضاجان۴

آقا تو مهربانی،امید شیعیانی
درمان نما تو دردم،درد مرا تو دانی
رضا رضا رضاجان۴

تو همچو جدت حیدر،بر شیعیان امیری
آمده ام ز لطفت،دست مرا بگیری
رضا رضا رضاجان۴

از کینه های دشمن،مولی شده دلت خون
قتلگه تو آقا،گردیده قصر مأمون
رضا رضا رضاجان۴

زهر ستم زد آقا،آتش به جسم و جانت
سوزانده پیکرت را،تا مغز استخوانت
رضا رضا رضاجان۴

مولی تو غم نصیبی،بی یار و بی حبیبی
جان داده ای تو تنها،در حجره ی غریبی
رضا رضا رضاجان۴

درون حجره آقا،سر روی خاک نهادی
چشمت به درب حجره،منتظر جوادی
رضا رضا رضاجان۴

شیعه شده پریشان،هر دیده گشته گریان
ماتمسرا شد امروز،از داغ تو خراسان
رضا رضا رضاجان۴

پیکر پاکت آقا،بر روی دوش یاران
تن حسین زهرا،شد پایمال اسبان
رضا رضا رضاجان۴

رضا یعقوبیان


266
شعر بعدی