دانلود برنامه بحارالاشعار

ای گل باغ فاطمه مولای من رضا جان

شعر مداحی زمزمه امام رضا (ع) - ای گل باغ فاطمه مولای من رضا جان

ای گل باغ فاطمه مولای من رضا جان
ای باب حاجات همه مولای من رضا جان
من بر درت گدایم من عاشق شمایم
(عمری به من نمودی احسان)۲
مولا رضا رضا جان مولا رضا رضا جان
(مولا رضا مولا رضا جان)۲


خدا محبت تو را در سینه ام نهاده
سوی حریم تو رضا آمده‌ام پیاده
مرا ز لطف و رحمت نموده‌ای تو دعوت
(گردیده ام من بر تو مهمان)۲
مولا رضا رضا جان مولا رضا رضا جان
(مولا رضا مولا رضا جان)۲

گرد حریم تو رضا هستم چنان کبوتر
زیارت صحن و سرات بر من شده مقدر
نام تو اعتبارم هستی تو افتخارم
(دارم ز تو من نور ایمان)۲
مولا رضا رضا جان مولا رضا رضا جان
(مولا رضا مولا رضا جان)۲

آمده ام در حرمت با این دل شکسته
زائر بینوای تو کنار تو نشسته
مولا به تو پناهم محتاج یک نگاهم
(نشسته ام با چشم گریان)۲
مولا رضا رضا جان مولا رضا رضا جان
(مولا رضا مولا رضا جان)۲

هشتم ولی مسلمین امام مهربانی
در کرم و جود وسخا تو فاطمه نشانی
کردی به من تو احسان در حرم تو مهمان
(لطفت به من باشد فراوان)۲
مولا رضا رضا جان مولا رضا رضا جان
(مولا رضا مولا رضا جان)۲

من ذره ی بی قیمت و مولا تو در نابی
مهمان تو هستم رضا بر من بده جوابی
هستم من ازمحبان ماندم در عهد و پیمان
(من دردم و مولا تو درمان)۲
مولا رضا رضا جان مولا رضا رضا جان
(مولا رضا مولا رضا جان)۲

خدا میدونه یا رضا تویی تمام هستم
تمام عمر من رضا گرفته ای تو دستم
آقای من به کویت گرفته عطر و بویت
( از این همه لطف تو حیران)۲
مولا رضا رضا جان مولا رضا رضا جان
(مولا رضا مولا رضا جان)۲

حریم با صفای تو بهشت و جنت ماست
مهر و ولایتت رضا در سینه عزت ماست
حریم تو بهشتم مهر تو در سرشتم
(با مهر تو گشتم مسلمان)۲
مولا رضا رضا جان مولا رضا رضا جان
(مولا رضا مولا رضا جان)۲

امام رضا

رضا یعقوبیان


279
شعر بعدی